Wydziały w Policji i ich zadania

Wydziały w Policji i ich zadania

Policja w naszym kraju, jak wszędzie, jest umundurowana i uzbrojona. Powstała na podstawie Ustawy o Policji przegłosowanej 6.04.1990r. Jej podstawowym zadaniem jest służenie ochronie bezpieczeństwa osób i utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego. Policja podlega ministrowi ds wewnętrznych, a zwierzchnikiem wszystkich pracowników Policji, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych w niej pracujących jest Komendant Główny Policji. Jakie są Wydziały w Policji i ich zadania?

Struktura Policji w Polsce

Wydziały w Policji i ich zadania zależą od pionowych podziałów jej struktury, która wyróżnia następujące rodzaje służb:

 • kryminalną
 • śledczą
 • prewencyjną
 • spraw wewnętrznych
 • wspomagającą, w obszarze organizacji, logistyki i techniki

Policja posiada również własną policję sądową, własną uczelnię – Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, kształcącą swoich funkcjonariuszy, a także ośrodki szkoleniowe, szkoły policyjne, instytuty badawcze oraz oddziały prewencyjne i antyterrorystyczne. Komendant Główny Policji, w razie konieczności czy też zmian struktury może powołać nowy czy inny rodzaj służb.

Wydziały w Policji i ich zadania

Chyba jak wszędzie, tak i w polskiej Policji największym zainteresowaniem publicznym może pochwalić się Wydział Kryminalny, na którym spoczywa mnóstwo zadań z obszaru przestępstw kryminalnych oraz narkotykowych. Pracownicy tego wydziału prowadzą działania operacyjne prowadzące do wykrywania:

 • zabójstw
 • rozbojów dokonywanych przy użyciu broni palnej
 • kradzieży z włamaniem
 • przestępstw przeciwko mieniu
 • kradzieży pojazdów
 • fałszerstw znaków pieniężnych
 • koordynowanie działań w zakresie zwalczania przestępczości przeciwko dobrom kultury narodowej
 • koordynowanie ochrony i pomocy udzielanej  pokrzywdzonym i świadkom

Praca w Policji

Wydziały w Policji i ich zadania reprezentuje również Wydział do walki z handlem ludźmi. Jest to wydział, którego funkcjonowanie opiera się siłą rzeczy na współpracy międzynarodowej. Czynności operacyjno-wywiadowcze pracowników tego wydziału dot. w nowej rzeczywistości handlu ludźmi przeznaczonymi do niewolniczej pracy oraz handlu kobietami wysyłanymi do pracy w seks biznesie.

Ważnym wydziałem w Policji i zadaniami do wykonania może pochwalić się Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą. Funkcjonariusze tego wydziału muszą poznać każdy aspekt gospodarki i jej finansowania. Przede wszystkim muszą identyfikować, monitorować, analizować i przewidywać obszary zagrożone przestępczością gospodarczą w naszym kraju, ale i poza granicami. Współczesny obraz gospodarki światowej już nie raz pokazał jak zaskakujące powiązania gospodarcze można zidentyfikować również w naszym kraju.

Jednym z ciekawszych wydziałów w Policji i z zadaniami o naprawdę skomplikowanym charakterze jest Wydział Dochodzeniowo-Śledczy, który zajmuje się koordynowaniem i nadzorowaniem postępowań przygotowawczych o naprawdę skomplikowanym charakterze.  Praca w tym dziale jest wymagająca a jednocześnie inspirująca.

Praca w  nowoczesnej Policji, przygotowanej do nowej rzeczywistości może przynieść mnóstwo satysfakcji, pod warunkiem jednak stabilizacji finansowej i bezpieczeństwa zatrudnienia.

Dodaj komentarz