Zmiany dotyczące pracy biegłych sądowych

Zmiany dotyczące pracy biegłych sądowych

Od lat biegli sądowi, którzy są wpisani na listy biegłych sądowych przy danych Sądach Okręgowych na terenie całej Polski, ubiegają się o zmiany w ustawie, która dotyczy ich pracy. Chcą przede wszystkim zmian, które dotyczyłyby ich wynagrodzenia. Zdaniem ekspertów, którzy sporządzają niezależne, ale specjalistyczne opinie, jakie nierzadko są głównym dowodem w sprawach i ogromnym wsparciem dla sędziego w ramach wydawanych, sprawiedliwych werdyktów, pieniądze, które otrzymują za spełnianie swoich zawodowych obowiązków w tym zakresie, są zbyt małej wartości.

Kiedy ustawa zostanie znowelizowana? Kiedy biegli sądowi będą mogli cieszyć się wyższymi zarobkami? Sprawdźcie już teraz.

Data wejścia w życie nowych przepisów

Co kilka miesięcy podnoszony jest temat zmian w ustawie o pracy biegłych sądowych. Nadal jednak nie wytyczono konkretnego terminu, w jakim nowe przepisy weszłyby w życie. Nie ma wątpliwości, że przez to polskie sądownictwo cierpi.

Nadal brakuje biegłych sądowych. Eksperci nie chcą wnioskować o wpisanie na listy biegłych sądowych. Wystarczy wpisać hasło typu „lista biegłych sądowych zielona góra”, by sprawdzić, jak wielu specjalistów brakuje, patrząc na kategorie ich pracy.

Dlaczego eksperci nie chcą być biegłymi sądowymi?

Specjaliści potwierdzają, że dopóki nie zmienią się warunki zarobkowe ich pracy w roli biegłych sądowych, dopóty polskie sądownictwo będzie opieszałe. Już teraz na rozpoczęcie postępowań sądowych czeka się nawet kilka lat, tyle samo sprawy trwają, zanim sędzia wyda werdykt. Wina obarcza się właśnie brak wystarczającej ilości biegłych sądowych, którzy mogliby szybko sporządzać ekspertyzy niezbędne sędziemu w skomplikowanych sprawach. Weźmy pod uwagę, że sędzia wydaje werdykt jedynie na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów prawa. Nie ma wiedzy ani umiejętności technicznych, by dostarczać dowody. To zadanie dla biegłych. Jeśli brakuje ich w polskich sądach, opinie trafiają na sądowe ławy z dużym opóźnieniem.

Nie tylko biegli sądowi wpisani na listy biegłych sądowych czy ci, którzy chcą nimi zostać, ale również całe sądownictwo oczekuje zmian w ustawie o biegłych sądowych. To szansa na rozwój i lepszą pracę podczas postępowań sądowych. Te z całą pewnością będą mogły być rozpatrywane szybciej, przy zachowaniu tak samo należytej staranności i jakości.

Dodaj komentarz