W jaki sposób założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

W jaki sposób założyć jednoosobową działalność gospodarczą?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to obecnie najprostsza i najpopularniejsza forma prowadzenia biznesu w Polsce. W ten sposób zarejestrowanych jest ok. 2,5 miliona przedsiębiorców. Zatem jakie formalności należy spełnić, aby założyć JDG?

Czym cechuje się jednoosobowa działalność gospodarcza?

JDG może prowadzić osoba fizyczna. Aby ją założyć, nie trzeba wnosić kapitału początkowego, gdyż za zobowiązania firmy odpowiada się własnym majątkiem. To forma kierowania biznesem dająca możliwość zatrudniania pracowników, nawiązywania współpracy z innymi przedsiębiorstwami, udzielania pełnomocnictw oraz prowadzania księgowości w formie uproszczonej.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

Do założenia JDG konieczne jest złożenie wniosku o wpis do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, czyli CEIDG-1 przez Internet, listownie lub w urzędzie miasta bądź gminy. Rejestracja jest bezpłatna bez względu na sposób, w jaki się jej dokonuje. Po złożeniu wniosku CEIDG-1 nie trzeba odwiedzać Głównego Urzędu Statystycznego ani urzędu skarbowego, ponieważ jest on równocześnie prośbą o nadanie numerów REGON i NIP. Wniosek CEIDG-1 trzeba uzupełnić danymi tj.:

 • nazwa firmy, która powinna składać się z imienia i nazwiska przedsiębiorcy w mianowniku oraz opcjonalnie określenia nawiązującego do profilu działalności,
 • nazwa skrócona,
 • imię i nazwisko właściciela,
 • imiona rodziców,
 • data i miejsce urodzenia,
 • adres zamieszkania,
 • numer PESEL,
 • numer, seria i rodzaj dokumentu tożsamości,
 • data rozpoczęcia prowadzenia firmy,
 • dane urzędu skarbowego, w którym przedsiębiorca się rozlicza,
 • kod PKD,
 • adres siedziby firmy (przedsiębiorca może zadeklarować więcej niż jeden adres prowadzenia działalności lub brak stałego miejsca, gdy oferuje swoje usługi w sposób mobilny),
 • adres przechowywania dokumentacji księgowej.

Dodatkowo przedsiębiorca rejestrujący JDG może zadeklarować liczbę pracowników, których będzie zatrudniał oraz wybrać formę opodatkowania dochodów. W niektórych przypadkach do założenia firmy konieczne będzie uzyskanie dodatkowych pozwoleń, koncesji lub licencji.

Inne formalności związane z prowadzeniem JDG

Przedsiębiorca zakładający JDG jest zobowiązany do posiadania rachunku bankowego służącego do opłaty składek i podatków oraz obsługi transakcji firmowych. Jeśli jego roczne dochody będą przekraczać 200 tys. zł, musi zarejestrować się jako płatnik VAT za pomocą formularza VAT-R, który należy dołączyć do wniosku CEIDG-1. Ponadto przedsiębiorca prowadzący JDG powinien zgłosić się w ZUS-ie jako osoba ubezpieczona wypełniając druk ZUA lub ZUS ZZA. Niektóre formy działalności gospodarczej, np. branża kosmetyczna lub transportowa, wymagają również posiadania kasy fiskalnej.

Dodaj komentarz