Jak założyć działalność gospodarczą? 

Jak założyć działalność gospodarczą? 

Założenie własnej działalności gospodarczej może być krokiem w kierunku realizacji marzeń o samodzielności zawodowej. Dzięki temu rozwiązaniu możesz tworzyć własną markę i zarabiać na autorskich pomysłach. Jak założyć własną działalność gospodarczą? W Polsce procedura ta nie jest skomplikowana, jednak warto poznać pewne kluczowe kroki i zasady. Zobacz, jakie kroki musisz podjąć, aby założyć działalność gospodarczą. 

Wybierz formę działalności prawnej

Pierwszy krok to wybór formy prawnej, w jakiej będziemy prowadzić działalność. W Polsce dostępne są różne opcje, takie jak jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz spółka jawna, komandytowa, partnerska. Szeroki zakres informacji o zakładaniu działalności gospodarczej oraz prowadzeniu firmy znajdziesz na https://wzr.pl/.  

JGD to najprostsza forma, w której przedsiębiorca prowadzi działalność na własny rachunek. Odpowiada on całym swoim majątkiem za zobowiązania firmy. Natomiast w przypadku  Sp. z o.o. właściciele (udziałowcy) ponoszą odpowiedzialność tylko do wysokości wniesionego kapitału, co stanowi ochronę ich osobistego majątku. Ostatnia wymieniona metoda to formy spółek, w których co najmniej dwie osoby łączą się w celu prowadzenia działalności. W zależności od rodzaju spółki, udziałowcy ponoszą różny stopień odpowiedzialności.

Po wyborze formy prawnej musimy zarejestrować firmę w odpowiednich instytucjach. W przypadku JDG i Sp. z o.o. rejestracja odbywa się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Konieczne jest dostarczenie podstawowych danych oraz wypełnienie formularza rejestracyjnego.

Jak założyć działalność gospodarczą? Nadanie nazwy i numeru REGON

Gdy już złożymy formularz rejestracyjny, musimy wybrać nazwę firmy, która jest unikalna i niezajęta przez inną działalność. Po uzyskaniu akceptacji nazwy, przyznawany zostaje także numer REGON (Rejestr Gospodarki Narodowej), który identyfikuje działalność w urzędach statystycznych.:

Przed rozpoczęciem działalności, warto również zdecydować o systemie opodatkowania. W Polsce dostępne są różne formy opodatkowania, takie jak podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, czy podatek dochodowy według skali. Wybór zależy od przewidywanych dochodów i preferencji przedsiębiorcy.

Jako przedsiębiorca jesteś także zobowiązany do zgłoszenia się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Tam płacić będziesz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Składki te zapewniają dostęp do opieki medycznej oraz świadczeń emerytalnych i rentowych.

Dodaj komentarz