Rozliczanie pit w 2022 – na co warto zwrócić uwagę?

Rozliczanie pit w 2022 – na co warto zwrócić uwagę?

Już niedługo podatnicy, którzy w 2021 opłacali zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, będą musieli rozliczyć swój PIT. Mogą zrobić to albo osobiście, albo przez internet. O czym w szczególności powinni pamiętać, składając deklarację podatkową?

Inne terminy dla poszczególnych formularzy

Polskie prawo podatkowe nie przewiduje jednolitego terminu na złożenie wszystkich formularzy PIT. I tak rozliczanie pit w 2022 roku jak najszybciej muszą rozpocząć osoby, które opodatkowują swoje dochody za pomocą karty podatkowej. Termin na złożenie formularza PIT-16A mija bowiem 31 stycznia. Nieco więcej czasu mają podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Oni bowiem muszą złożyć zeznanie podatkowe do 28 lutego, za pomocą formularza PIT-28. Formularz ten obowiązuje także osoby, które uzyskują dochody z wynajmu nieruchomości, nawet jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej. Najwięcej czasu na sporządzenie deklaracji podatkowej mają osoby, które uzyskują dochody na podstawie umowy o pracę czy z działalności gospodarczej opodatkowanej za pomocą skali bądź podatku liniowego. Oni bowiem składają stosowny formularz do 30 kwietnia. W 2022 roku dzień ten przypada w sobotę, zatem mają oni czas aż do 2 maja.

Ulgi nie dla wszystkich

Większość podatników chętnie korzysta z różnego rodzaju ulg, dzięki którym mogą oni otrzymać zwrot części zapłaconego podatku. Niemniej jednak należy pamiętać, że owe ulgi nie przysługują wszystkim. Najszerszy ich katalog przewidziano dla osób, które uzyskują dochody z umowy o pracę bądź opodatkowują prowadzoną działalność gospodarczą za pomocą skali. Ryczałtowcy i osoby będące na podatku liniowym nie mają już tak wielu możliwości dokonywania odliczeń. Warto pamiętać, że aby móc skorzystać z konkretnej ulgi, należy posiadać stosowną dokumentację. W przypadku ulgi rehabilitacyjnej może być to potwierdzenie zakupu leków, zaś w przypadku ulgi termomodernizacyjnej – potwierdzenie zakupu materiałów czy usług budowlanych.

Rozliczenie nie tylko samodzielne

Za złożenie poprawnie wypełnionej deklaracji w terminie odpowiada podatnik, niemniej jednak może on zlecić jej przygotowanie osobie trzeciej, najczęściej księgowemu lub biuru rachunkowemu. Warto skorzystać z tej możliwości szczególnie w przypadku, gdy nasza sytuacja podatkowa jest nieoczywista. Pamiętajmy, że niepoprawne wypełnienie druku pit powoduje może wiązać się z wieloma konsekwencjami, w szczególności natury finansowej. Urząd może bowiem wezwać nas do zapłaty zaległych kwot wraz z odsetkami. Z drugiej jednak strony nieskorzystanie z przysługujących nam odliczeń spowoduje, że nie otrzymamy należnego nam zwrotu pewnej części zapłaconego podatku.

Dodaj komentarz