Na co Polacy wydają nawięcej pieniędzy?

Na co Polacy wydają nawięcej pieniędzy?

Jaka jest struktura wydatków polskiego gospodarstwa domowego? Na co Polacy wydają największą część swoich zarobków? Czy wydajemy podobnie jak nasi zachodni sąsiedzi, czy struktura naszych wydatków różni się znacznie?

Według danych GUS Polacy zbiednieli, przez co w 2021 roku mieli mniej pieniędzy do dyspozycji niż rok wcześniej. Jest to m.in. związane ze wzrostem cen zarówno utrzymania mieszkania, jak i znaczną podwyżką cen produktów spożywczych.

Po przeanalizowaniu danych można stwierdzić, że najwięcej, bo prawie 25% wydatków przeciętnego gospodarstwa domowego stanowią wydatki na żywność i napoje bezalkoholowe. Na drugim miejscu plasują się rachunki i opłaty związane z mieszkaniem (czynsz, rachunki za media: woda, gaz, prąd itp.), które stanowią ponad 20% całkowitych wydatków. Znacznie mniej naszych budżetów pochłaniają wydatki na transport – bilety, paliwo (prawie 10%). Niepokojącym zjawiskiem jest wysokość przeznaczanych przez Polaków kwot na kulturę i rozrywkę, gdyż stanowią one zaledwie 7-8%, co jest poniżej średniej unijnej. Około 4% wydatków polscy konsumenci wydają na sprzęt gospodarstwa domowego, odzież, czy obuwie oraz telefon i Internet. Natomiast bardzo mało, bo tylko 2-3% wydatków w budżecie domowym Polacy rezerwują na restauracje i hotele.

Niestety dane procentowe nie przedstawiają zbyt kolorowego obrazu polskiego społeczeństwa, gdyż przyjmuje się, że im więcej wydaje się na dobra podstawowej potrzeby (mieszkanie, rachunki, żywność), tym obywatele danego państwa są biedniejsi. W Polsce na te wydatki przeznaczamy około 46% budżetu domowego, natomiast średnia unijna (wg. Eurostatu) wynosi ok. 31%. Dla porównania w innych krajach unijnych procentowy udział wydatków na dobra pierwszej potrzeby plasuje się następująco: Niemcy – 35%, Czesi – 34%, Szwedzi – 32%, a Hiszpanie – 30%. Najogólniej rzecz ujmując – ze względu na to, że nasze pensje są bardzo niskie stać nas na mniej towarów, które nie należą do grupy dóbr podstawowej potrzeby. Dzieje się tak dlatego, że pomimo tego, że średnie ceny żywności w Polsce wynoszą 69% średniej unijnej, to pensje Polaków są 3 razy niższe niż w krajach „starej UE”, gdzie ceny tych produktów są tylko dwukrotnie wyższe.

Bez wątpienia struktura wydatków przeciętnego Polaka różni się od struktury wydatków przeciętnego Europejczyka, gdyż procent wydatków na podstawowe, niezbędne do życia towary jest u nas dużo wyższy od wydatków na rozrywkę, kulturę czy wakacje. Dzieje się tak dlatego, że Polacy zarabiają mało pracując stosunkowo dużo, przez co poziom życia rośnie bardzo wolno, co w konsekwencji daje smutne wnioski, że osiągnięcie standardów życia Szwedów, Niemców, czy Włochów zajmie nam jeszcze bardzo dużo czasu.

Bardzo łatwo zauważyć, że struktura wydatków polskich gospodarstw domowych nie przedstawia się zbyt kolorowo, a Polacy stanęli przed bardzo ważnym problemem, jak zarządzać swoim budżetem domowym, żeby nie popaść w długi. Dlatego coraz popularniejsze stało się kontrolowanie własnych budżetów domowych, tak, żeby oprócz pokrycia wszystkich wydatków, oszczędzić pewną kwotę, która w razie potrzeby zostanie uruchomiona. Aplikacją, która pomoże zarządzać wydatkami, z także uzyskać wiedzę o tym na co wydajemy i ile, a także porównać wydatki jest ECashflow.pl. Warto skorzystać z ECashflow.pl, chociażby po to aby na bieżąco wiedzieć jaka jest nasza sytuacja finansowa.

Dodaj komentarz