Polski Ład a zmiany w rozliczeniach PIT za 2022

Polski Ład a zmiany w rozliczeniach PIT za 2022

Obecny rok przyniósł wiele zmian w prawie podatkowym. Minister Finansów chciał w pewien sposób ujednolicić sposób rozliczania się, w efekcie jednak zmiany te dla niektórych okazały się bardzo skomplikowane. Zmieniły się też same podstawy, czyli rozliczanie na zasadach ogólnych oraz od przychodów ewidencjonowanych. Oznacza to, że wprowadzone za pomocą Polskiego Ładu zmiany dotknęły i dotyczą w zasadzie wszystkich – zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców. O jakich zmianach trzeba pamiętać?

Zmiany głównie pozytywne – ale czy na pewno?

Zdecydowanie na plus należy uznać podniesienie kwoty wolnej od podatku aż do 30 000 zł, oraz drugiego progu podatkowego do kwoty 120 000 zł. Zmiany te wpływają pozytywnie na wynagrodzenia pracowników, oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, która rozliczana jest na zasadach ogólnych.

Mniej korzystne rozwiązania to wprowadzenie składki zdrowotnej wyliczanej od dochodu. O ile dla średniozarabiających pracowników zmiana nie wpływa zbytnio na wynagrodzenia, o tyle przedsiębiorcom dokłada kolejne obowiązki związane z wyliczaniem wysokości daniny.

Ministerstwo Finansów wprowadza zmiany – m. in. dla przedsiębiorców rozliczających się z przychodów ewidencjonowanych oraz na zasadach ogólnych

W ramach Polskiego Ładu najwięcej zmian w ustawach podatkowych pojawiło się w odniesieniu do przedsiębiorców i to właśnie oni mają największy kłopot w pełnym rozeznaniu się w kwestii wprowadzonych dla podatników zmian.

W praktyce oznacza to, że od 1 lipca br. możliwe są trzy formy zmian opodatkowania dla firm. Jest to zmiana z przedsiębiorstwa rozliczającego się podatkiem liniowym na skalę podatkową; ryczał w każdej formie można zmienić na zasady ogólne za cały rok lub z podziałem na pierwsze i drugie półrocze.

W pierwszym i drugim przypadku Polski Ład zakłada rozliczanie się za pomocą PIT-36, w ostatnim konieczny będzie jeszcze dodatkowy PIT-28.

 polski ład

Inne zmiany podatkowe według Polskiego Ładu

To jednak nie wszystkie zmiany, jakie minister i wiceminister finansów przewidzieli w Polskim Ładzie. Poza zmianami dotyczącymi składki zdrowotnej, podatkowa rewolucja dotknęła również osób fizycznych.

Chociaż obiecywano niższe podatki, wprowadzone od 1 lipca 2022 rozwiązania podatkowe zlikwidowały ulgi dla klasy średniej. Obecnie więc każdy kalkulator podatkowy będzie wskazywał inne wartości do tych, które można było widzieć rozliczanym PIT przez Internet.

Zmiany w podatku dochodowym dla osób fizycznych

Spore zmiany dotknęły osoby fizyczne, mające deklarujące w Polsce rezydencję podatkową. Nowe zasady wprowadzają nowe rozwiązania – chodzi między innymi o kwotę wolną od podatku w podatku dochodowym, czyli podczas rozliczania najbardziej popularnej deklaracji PIT 37. W podatku tym zmieniona została stawka PIT z 17% na 12% i dotyczy to osób zatrudnianych na umowę o pracę oraz na podstawie umowy zlecenia, a także każdego rozliczającego się w ten sposób przedsiębiorcy. Wraz z Polskim Ładem zmieniły się też terminy składania poszczególnych deklaracji. Dotychczas deklaracje były składane w różnych terminach w zależności od ich rodzaju, od 2023 roku termin składania wszystkich deklaracji jest taki sam – przypada na ostatni dzień kwietnia.

Wybór formy opodatkowania w rozliczeniu rocznym

Z powodu zmian wprowadzanych w trakcie roku podatkowego, mogły być one wyłącznie pozytywnie. Aby zabezpieczyć się przed uznaniem zmian za niekonstytucyjne, rząd wprowadził możliwość wybrania formy opodatkowania w rozliczeniu rocznym. Zmiana ta będzie dotyczyła przejścia z podatku liniowego lub ryczałtu na zasady ogólne – nie ma możliwości zmiany formy z zasad ogólnych na inną formę.

Dodaj komentarz