Szkolenia drony

Szkolenia drony

Posiadanie akredytowanych przez kraje członkowskie UE licencji w zakresie pilotażu małych maszyn latających, uprawnia do legalnego posługiwania się nimi w przestrzeni publicznej. Aby uzyskać wyżej wymienioną licencję należy odbyć szkolenia drony.

Polecany przez nasz ośrodek kurs drony, jest organizowany cyklicznie. Zapisanie się na szkolenia drony daje szansę na wejście w posiadanie takiego dokumentu, jak licencja na drona. Musimy dodać, że proponowane przez nas kursy na drony pozwalają na świadczenie usług z zastosowaniem tego rodzaju maszyn latających. Jest to wymagane w agencjach nieruchomości, w profesjonalnych agencjach filmowych, biurach deweloperskich czy w przypadku osób zawodowo zajmujących się nakręcaniem krótkich filmów typu vlog. Polecane przez nasz ośrodek szkolenie dron pozwala na biegłe opanowanie obsługi naziemnej i powietrznej tych maszyn latających. Oferujemy szkolenie na drony, organizowane na różnych modelach tych maszyn.

Szkolenia drony akredytowane przez państwa UE

Organizowane przez nasz ośrodek szkolenie na pilota drona składa się z dwóch części. Pierwsza to część praktyczna, druga teoretyczna. Kandydat w ramach zajęć zdobywa podstawowe umiejętności. Dzięki nim otrzymuje on uprawnienia na drona w kategorii otwartej. Odbycie szkolenie na drona, pozwala na uruchomienie i prowadzenie maszyn do 4 kg. Pragniemy dodać, że organizowany przez nasz ośrodek szkolenia lotniczego kurs, może być bardzo przydatny dla osób zawodowo zajmujących się reżyserowaniem teledysków przy pomocy tego rodzaju maszyn latających. Cyklicznie organizowane przez nas kursy na pilota drona, przydadzą się także osobom, które pragną współpracować z najlepszymi agencjami artystycznymi, które bardzo często realizują zlecenia oparte na filmowaniu z dronów. Rekomendowane przez nas szkolenie na drona vlos, pozwala na użycie tego sprzętu do pracy zarobkowej.

Szkolenie na drona uavo

Ukończenie organizowanego przez nas kursu na drona, umożliwia na uzyskanie takiego dokumentu, jak licencja na drona. Warto dodać, że posiadane przez daną osobę uprawnienia na drona, pozwalają jej na używanie tego sprzętu w całej Unii Europejskiej. Osoba ta może legalnie poruszać się maszynami  o masie od 500 g do 4 kg. Pragniemy dodać, że polecane przez nas szkolenia na drony obejmują również kursy latania maszynami o wadze od 900 g do 4 kg z nadanym symbolem C2. Otrzymany z naszej strony certyfikat uavo, potwierdza to, że dana osoba jest w stanie obsługiwać  wybrany model drona.

 

Oferowane przez nasz ośrodek szkoleniowy kursy na drony odbywają się w naszym ośrodku szkoleniowym. Są to szkolenia teoretyczne i praktyczne, dedykowane osobom po 18 roku życia.

Dodaj komentarz