Jak założyć firmę transportową?

Jak założyć firmę transportową?

Otworzenie firmy transportowej jest jednym z ciekawszych pomysłów na zarabianie pieniędzy. Warto jednak pamiętać, że takie rozwiązanie może być dobrą opcją dla osób znających tę branżę i jej specyfikę. Dobrze jest również wcześniej dowiedzieć się, jak założyć firmę transportową.

Jak założyć firmę transportową krok po kroku

Przed podjęciem ostatecznej decyzji warto zorientować się, jak założyć firmę transportową. Dobrze jest określić zakres świadczonych usług i ich zasięg, a także prognozowany obrót i dochody. W dalszej kolejności należy zdecydować między innymi o formie prowadzonej działalności i jej opodatkowania oraz uzyskać niezbędne licencje i certyfikaty.

Zdobycie certyfikatu kompetencji zawodowych

Certyfikat taki wydawany jest na podstawie zdanego egzaminu. Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna przy Instytucie Transportu Samochodowego. Certyfikat kompetencji zawodowych potwierdza posiadanie kwalifikacji, które umożliwiają podjęcie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego. Według przepisów przynajmniej jedna z osób zarządzających w firmie transportem drogowym musi posiadać taki certyfikat.

Wybór formy działalności

Wybór ten jest bardzo ważny, ponieważ ma ogromny wpływ między innymi na koszt założenia i prowadzenia firmy, wysokość opodatkowania i składek ZUS. Wśród najpopularniejszych form działalności można wymienić:

  • jednoosobową działalność gospodarczą, której zaletą jest brak kapitału początkowego oraz brak obowiązku prowadzenia pełnej księgowości;
  • spółkę z o.o., w której za zobowiązania spółki wobec wierzycieli nie odpowiadają wspólnicy, lecz sama spółka swoim majątkiem utworzonym z wkładów wspólników.

Spółka z o.o. ma obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości i sporządzania sprawozdań finansowych na koniec roku.

Forma opodatkowania

Przedsiębiorca zakładający firmę transportową może wybrać jedną z trzech opcji opodatkowania:

  • na zasadach ogólnych (dochody opodatkowane są stawką 17% lub 32%);
  • podatkiem liniowym (dochody opodatkowane stawką 19%);
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (przychody opodatkowane stawką 5,5% lub 8,5%)

Decyzja o formie opodatkowania jest jedną z najważniejszych, ponieważ jej zmiany można dokonać tylko raz w roku. Określony jest również termin graniczny, do którego należy złożyć wniosek w urzędzie skarbowym.

Zdobycie licencji transportowej

Licencja ta uprawnia do legalnego przewozu osób i towarów. Przypisana jest do konkretnego przedsiębiorstwa, dlatego starać się o nią należy już po założeniu firmy. O licencję na transport krajowy należy wnioskować w starostwie powiatowym właściwym ze względu na siedzibę firmy. Wniosek o  licencję wspólnotową (na transport międzynarodowy) należy złożyć w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Wybór pojazdu

Jest on zazwyczaj uwarunkowany rodzajem świadczonych usług i wymaganiami zleceniodawcy. Jest to zwykle największy koszt przy zakładaniu firmy transportowej. Dobrym rozwiązaniem może okazać się leasing, w związku z tym warto zapoznać się z jego ofertami.

Czy założenie firmy transportowej jest proste?

Otworzenie firmy transportowej, w zależności od planowanego zakresu usług, wiąże się ze zdobyciem różnego rodzaju dokumentów i zezwoleń. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że im większe doświadczenie przedsiębiorcy zakładającego firmę transportową, tym większa szansa na powodzenie przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz