Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana?

Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana?

Jak sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana w Polsce?

Sprawdzenie rejestracji firmy jest niezwykle istotnym krokiem przed podjęciem jakiejkolwiek współpracy. W poniższym artykule znajdziesz praktyczne wskazówki dotyczące sprawdzania rejestracji firm w Polsce, aby chronić swoje interesy i uniknąć niepotrzebnego ryzyka.

Weryfikacja podstawowych danych firmowych

W świetle prawa każda firma niezależnie czy jest to spółka, czy jednoosobowa działalność gospodarcza, ma obowiązek podawania pełnych danych na umowach, fakturach i innych dokumentach. Dotyczy to również przedsiębiorców oferujących usługi lub sprzedających towary na odległość. Istotnymi informacjami, które powinny być udostępnione, są pełna nazwa firmy, adres, NIP, REGON oraz KRS w przypadku spółek.

Jak sprawdzić autentyczność danych w bazach CEiDG, KRS i REGON?

Aby dokonać weryfikacji, warto posiadać podstawowe dane potencjalnego kontrahenta. Istnieją trzy rejestracje, które są dostępne online i w pełni bezpłatne. Jeśli Twój potencjalny partner prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą lub jest wspólnikiem spółki cywilnej, warto skorzystać z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG). 

Jeżeli przedsiębiorstwo funkcjonuje w formie spółki prawa handlowego, takiej jak spółka z o.o. czy spółka jawna, istotne informacje znajdziesz w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku próby weryfikacji spółki cywilnej, a braku aktualnych danych w CEiDG, warto skorzystać z rejestru REGON.

Skorzystaj z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)

KRS jest publicznym rejestrem prowadzonym przez Sąd Rejestrowy, w którym znajdują się informacje o zarejestrowanych firmach w Polsce.

Przejdź na stronę internetową KRS i skorzystaj z wyszukiwarki, wpisując nazwę firmy lub jej numer KRS.

W wynikach wyszukiwania znajdziesz informacje takie jak nazwa firmy, jej siedziba, numer KRS, forma prawna oraz informacje o zarządzie i udziałowcach.

Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)

CEIDG jest rejestracją prowadzoną przez Ministra Gospodarki, w której znajdują się dane o przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą.

Wejdź na stronę CEIDG i skorzystaj z wyszukiwarki, wpisując nazwę firmy lub numer NIP.

W wynikach wyszukiwania znajdziesz informacje takie jak nazwa firmy, jej adres siedziby, forma prowadzenia działalności oraz dane identyfikacyjne przedsiębiorcy.

Zweryfikuj dane w rejestrze REGON 

Rejestr REGON stanowi niezwykle przydatne narzędzie do weryfikacji danych firmowych. Jest to centralna baza, która gromadzi informacje o podmiotach gospodarczych działających w Polsce. Dzięki temu rejestrowi można sprawdzić autentyczność danych takich jak nazwa firmy, adres siedziby, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON.

Inne dostępne rejestry i bazy danych

Poza KRS i CEIDG istnieją również inne rejestry i bazy danych, które mogą dostarczyć informacji na temat firmy:

  • Rejestr Dłużników Niewypłacalnych — umożliwia sprawdzenie, czy dana firma nie figuruje na liście dłużników;
  • wyszukiwarki internetowe — umożliwiają sprawdzenie opinii i informacji dostępnych publicznie na temat firmy.

Jeśli nadal masz wątpliwości lub trudności w sprawdzeniu rejestracji firmy, zawsze możesz skonsultować się z prawnikiem lub doradcą biznesowym. Tacy profesjonaliści posiadają wiedzę i doświadczenie w dziedzinie prawnej i biznesowej, które mogą Ci pomóc w zweryfikowaniu legalności firmy oraz ocenie ryzyka związanego z podjęciem współpracy.

Dodaj komentarz