Co wyróżnia przemyślany system kontroli dostępu?

Co wyróżnia przemyślany system kontroli dostępu?

Kontrola dostępu jest niezbędna w różnego typu obiektach – komercyjnych, hotelowych czy urzędowych. Choć w każdym z nich jej rola jest nieco inna, to cel jest zawsze ten sam i polega na regulowaniu dostępu poszczególnych osób do poszczególnych stref. Rozwiązania działające w chmurze pozwalają na jeszcze bardziej funkcjonalne wykorzystanie takich systemów. Dowiedz się więcej. 

Kontrola dostępu – na czym polega?

Systemy kontroli dostępu mają na celu stworzenie poszczególnych stref, do których dostęp mają wyłącznie uprawnione osoby. Przykładem może być pokój hotelowy, do którego może wejść tylko gość, który go wynajął – na podstawie karty wydanej mu w recepcji. Obszar z kontrolą dostępu może również stanowić wyznaczona część biurowca, do której wstęp mają jedynie pracownicy z przydzielonymi im uprawnieniami.

Systemy dostępowe działają w sposób uniwersalny, co oznacza, że można precyzyjnie dopasować ich funkcjonalności do określonych potrzeb. Dlatego są wykorzystywane w różnego typu obiektach, w tym przede wszystkim w:

  • hotelach,
  • szpitalach,
  • bankach,
  • zakładach przemysłowych,
  • biurowcach,
  • urzędach.

Jednym słowem – kontrola dostępu jest niezbędna wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wydzielenia stref dostępnych wyłącznie dla określonych osób. Dzięki nowoczesnym systemom ich administratorzy mogą profilować użytkowników i przyznawać im identyfikatory osobiste, zwykle w formie kart elektronicznych. Na ich podstawie osoby o konkretnych uprawnieniach mogą wchodzić do poszczególnych stref.

Zalety systemów dostępowych

Podstawową zaletą systemów kontroli dostępu jest znaczące podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obiekcie. Obszary wyposażone w czytniki kart są niedostępne dla osób postronnych, co ma szczególne znaczenie tam, gdzie przechowuje się ważne dokumenty, wrażliwe dane, materiał biologiczny lub cenne przedmioty.

Systemy dostępowe zapewniają również wygodę, ponieważ zwalniają z konieczności noszenia ze sobą kluczy. Czytniki kart są również znacznie bardziej praktyczne od standardowych zamków w drzwiach. Identyfikator można w każdej chwili zdezaktywować (na przykład w momencie, gdy pracownik straci uprawnienia do wejścia do określonej strefy). Takie działanie nie jest możliwe w przypadku kluczy.

Problemem nie jest również zagubienie lub zniszczenie karty. Można ją natychmiast zastrzec i wydać użytkownikowi nową – bez konieczności wymiany zamków i oczekiwania na dorobienie klucza. Nie istnieje także ryzyko, że osoba postronna wykona kopię karty, którą będzie się posługiwać w sposób nieuprawniony.

Właśnie dlatego kontrola dostępu w obiektach prowadzona za pomocą osobistych identyfikatorów i czytników cieszy się bardzo dużą popularnością. Co więcej, systemy dostępowe nie są zarezerwowane jedynie dla dużych przedsiębiorstw czy instytucji o strategicznym znaczeniu. Coraz częściej decydują się na nie właściciele mniejszych obiektów.

Systemu kontroli dostępu w chmurze – na czym to polega?

Narzędzia pozwalające na prowadzenie kontroli dostępu w chmurze to jeszcze wyższa wygoda i większa liczba funkcjonalności w zarządzaniu ruchem osób w obiektach. Ich zaletą jest przede wszystkim znaczne uproszczenie użytkowania – nie wymagają zakupu serwera, systemu operacyjnego i tworzenia środowiska IT.

Administrator takiego systemu ma zdalny dostęp do narzędzia z każdego miejsca i o każdej porze. Na bieżąco może analizować jego funkcjonowanie i podejmować działanie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Kolejnymi zaletami jest możliwość łatwej rozbudowy systemu kontroli dostępu w chmurze o kolejne urządzenia i integracja z zewnętrznymi aplikacjami dzięki otwartemu API.

To wszystko sprawia, że na systemy kontroli dostępu w chmurze decydują się przedsiębiorcy działający w wielu dziedzinach gospodarki – niekoniecznie zarządzający dużymi obiektami. To także rozwiązanie chętnie wykorzystywane przez instytucje publiczne – obiekty rządowe, szpitale czy urzędy.

Klienci zainteresowani takimi produktami mogą skorzystać z oferty pierwszego polskiego systemu kontroli dostępu w chmurze, czyli impero 360. Łączy on w sobie nowatorskie podejście do zarządzania ruchem osób z wieloletnim doświadczeniem w branży i autorskimi rozwiązaniami.

Dodaj komentarz