Co to jest PPK w firmie? Kogo obowiązują nowe przepisy?

Co to jest PPK w firmie? Kogo obowiązują nowe przepisy?

Pracownicze Plany Kapitałowe weszły w życie 1 lipca 2019 r. To dodatkowy system oszczędzania, którego zadaniem jest zapewnienie dodatkowego świadczenia osobom przechodzącym na emeryturę. Budżet świadczenia ma pochodzić zarówno od wpłat przekazanych przez pracownika i pracodawcę, jak i ze środków skarbu państwa. Co to jest PPK w firmie i jakie korzyści oferuje przystępującym do programu pracownikom?

Co to jest PPK w firmie, czyli o nowym programie w praktyce

Powołanie do życia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest powiązane z niezbyt optymistycznymi prognozami względem przyszłych emerytów. Problemem jest zarówno niska wysokość przewidywanych świadczeń, jak i mała liczba Polaków, którzy aktywnie pracują nad oszczędnościami. Ideą PPK w przedsiębiorstwach jest wsparcie w tworzeniu poduszki finansowej, możliwej do wykorzystania po 60 r. ż.

Zasilanie budżetu PPK spoczywa na pracodawcy, budżecie państwa oraz samym pracowniku:

  • pracownik przeznacza 2% wynagrodzenia brutto (od podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne oraz rentowe),
  • pracodawca dokłada dodatkowe 1,5% wynagrodzenia brutto,
  • skarb państwa dokłada 240 zł dopłaty rocznej oraz jednorazową dopłatę powitalną w wysokości 250 zł.

Czy wprowadzenie PPK oznacza nowe obowiązki dla pracowników?

Zobligowanie przedsiębiorstw do wdrożenia PPK wiąże się z koniecznością reorganizacji kadry pracowniczej. Dana firma powinna posiadać osobę na stanowisku administratora PPK, odpowiedzialnego za poprawne i bezpieczne przetwarzanie danych pracowników, którzy przystąpili do planu kapitałowego. Rola ta zostaje przekazana poza obręb organizacji w momencie, gdy przedsiębiorstwo przekaże prowadzenie PPK wybranej przez siebie, uprawnionej do tego celu instytucji finansowej.

Którzy pracownicy muszą zostać zgłoszeni do programu? Zgodnie z regulaminem PPK, obowiązek ten dotyczy pracowników w wieku pomiędzy 18 a 55 rokiem życia, świadczących pracę w oparciu o umowę o pracę, umowę zlecenie czy pozostałe formy zatrudnienia obligujące pracodawcę do uiszczenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Warto podkreślić jednak, że samo uczestnictwo w programie jest dobrowolne.

Czy oprogramowanie kadrowo-płacowe ułatwia wdrożenie PPK?

Ponieważ obecność PPK wpływa zarówno na zarobki pracowników, jak i budżet firmy, warto upewnić się, że firma będzie posiadać odpowiednie procedury organizacyjne, które ułatwią zarządzanie procesami kadrowo-płacowymi. Zatrudnieni specjaliści powinni posiadać pełen dostęp do osobistych informacji na temat PPK – pracodawca powinien być w stanie samodzielnie dopilnować wszelkich formalności związanych z terminowym odprowadzeniem wpłat i archiwizacją dokumentów.

Nie jesteś pewien, które z dostępnych na rynku rozwiązań wspierają rozliczanie Pracowniczych Planów Kapitałowych? Umów się na bezpłatną prezentację z ekspertami Teta AIR – poznaj aspekty prowadzenia PPK w firmie i dowiedz się, co możesz zyskać na dołączeniu do użytkowników oprogramowania kadrowo płacowego Teta AIR.

Dodaj komentarz