Co należy wiedzieć o spółkach kapitałowych?

Co należy wiedzieć o spółkach kapitałowych?

Założenie własnej działalności gospodarczej to nie lada wyzwanie. Tym bardziej że trzeba zdecydować o formie prowadzonej działalności. Do wyboru jest m.in. spółka kapitałowa. Co należy o niej wiedzieć? Oto garść niezbędnych informacji.

Spółka kapitałowa – co to jest?

Jest to tak naprawdę każda spółka handlowa, która swoją działalność opiera na kapitale zakładowym. Aby łatwiej było zrozumieć z czym ma się do czynienia, warto porównać je do spółek osobowych. W tym drugim przypadku, cała działalność opiera się na wspólnikach. W przypadku spółek kapitałowych ma się do czynienia z pełną odrębnością majątkową. Warto również wskazać, że ma się do czynienia z określoną osobowością prawną. Wydaje się to może trudne do pojęcia, ale wystarczy dokładnie wczytać się w te informacje, aby zdać sobie sprawę z tego, z jak dogodnym rozwiązaniem można mieć do czynienia, jeżeli ktoś myśli o założeniu własnej spółki.

Formy spółek kapitałowych

Mogą one występować w trzech różnych formach. W przypadku kapitału zakładowego można mówić o:

  • spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • prostych spółkach akcyjnych;
  • spółkach akcyjnych.

Jeżeli chodzi o skład osobowy tego typu spółek, należy wiedzieć, że może on się zmieniać. Co ciekawe, wyznacza się na dodatek specjalne organy, jakie są odpowiedzialne za reprezentowanie interesów spółki. Czas na to, aby sprawdzić, czym się tak naprawdę wyróżnia spółka kapitałowa, aby móc ją rozróżnić pośród innych, jakie można znaleźć na rynku.

Co o spółkach kapitałowych należy jeszcze wiedzieć?

Wśród cech charakterystycznych, jeżeli chodzi o tego typu spółki, można wymienić następujące kwestie:

  • prawa i obowiązki – w przypadku różnych wspólników mogą one być zupełnie inne;
  • skład osobowy – nigdy nie jest on ściśle ustalony i zawsze może się zmienić;
  • kapitał zakładowy – wymagany do założenia całej spółki.

Jaka osobowość prawna przynależy się tej formie? Oto spółka kapitałowa, która posiada nie tylko zdolność prawną, ale także zdolność do czynności prawnych. Z tym związany jest m.in. fakt, że spółka posiada własny majątek. Taki, który jest niezależny od majątku, który na co dzień przynależy do wspólników. Trzeba mieć jednak świadomość, że w związku z posiadaniem takiej osobowości prawnej, spółka może zostać pozwana do Sądu, jak również ma pełne prawo do tego, aby pozywać innych.

W przypadku majątku, zdecydowaną zaletą jest to, że ryzyko majątkowe jest mocno ograniczone. Tzn. nie jest ono wyższe jak do wysokości wniesionego wkładu przez wspólników. Inną kwestią jest majątek, jeżeli chodzi o osoby, jakie spółką zarządzają. To oni odpowiadają za zobowiązania całym swoim majątkiem.

Dodaj komentarz