Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Decyzję o sposobie zagospodarowania ścieków powstających w gospodarstwie domowym należy podjąć już na etapie projektu. Jeśli nie ma możliwości przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, warto zbudować własną oczyszczalnię, która pozwoli pozbyć się nieczystości w ekologiczny sposób.

Dlaczego warto?

Za budową przydomowej oczyszczalni przemawia kilka niezaprzeczalnych faktów:

  • oszczędność – zbudowania oczyszczalni jest droższe w porównaniu z szambem, ale już jej eksploatacja zdecydowania tańsza. Osad z oczyszczalni usuwa się raz na rok, a szambo trzeba opróżniać nawet co dwa tygodnie.
  • komfort – oczyszczalnia praktycznie nie wymaga obsługi, pod warunkiem, że instalacja jest dobrze dobrana i działa sprawnie.
  • ekologia – oczyszczanie ścieków odbywa się na zasadzie działania naturalnych procesów rozkładu biologicznego. Dzięki temu pobrana woda wraca do obiegu w tym samym miejscu.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni

  • drenażowa – składa się z osadnika, w którym zanieczyszczenia są wstępnie oczyszczane, oraz systemu rozsączającego, gdzie dokonuje się właściwe oczyszczenie ścieku. Ten prosty w działaniu system jest dość tani i nie wymaga zasilania energią elektryczną. Koszty eksploatacji są zatem nieznaczne. Raz w roku wywozi się tzw. osad nadmierny. Ten typ pozwala uzyskać dobry poziom oczyszczenia ścieków. Jednak sprawdza się jedynie na działkach o gruntach przepuszczalnych (piaszczystych lub gliniasto-piaszczystych) i z niskim poziomem wód gruntowych.
  • biologiczna – to kilkukomorowy zbiornik (tzw. reaktor biologiczny), który zajmuje niewielką powierzchnię na działce. Zbiornik jest mocny i wodoszczelny, dzięki czemu można go zainstalować na działce o dowolnym rodzaju gruntu. Oczyszczalnię podczas uruchamiania zaszczepia się specjalnym zestawem bakterii, dzięki czemu osad czynny działa od razu. Osiąga się wysoki stopień oczyszczenia ścieków, a oczyszczoną wodę można odprowadzić do studni chłonnej lub wykorzystać do podlewania ogrodu.
  • roślinna – to nowatorskie i droższe od poprzednich rozwiązanie. Może stanowić element dekoracji ogrodu. Sposób działania tej oczyszczalni naśladuje ekosystem mokradeł, a warunki gruntowo – wodne nie mają wpływu na funkcjonowanie tej instalacji. W efekcie finalnym uzyskuje się wodę o II stopniu czystości.

Jak dobrać wielkość oczyszczalni?

Specyfikacja każdego modelu wskazuje przepustowość instalacji lub równoważną liczbę mieszkańców, dla której jest przeznaczony. Przepustowość to ilość ścieków oczyszczonych w ciągu doby. Przyjmuje się, że w domu czteroosobowej rodziny produkuje się około 0,6 m3 ścieków na dobę, czyli 150 l na osobę.

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków to początkowo drogie przedsięwzięcie, jednak inwestycja ta zwraca się po kilku latach. Zatem bilans korzyści finansowych, komfort i bezpieczeństwo użytkowania znacznie przewyższa budowę szamba.

Dodaj komentarz