Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia – co zawiera?

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia – co zawiera?

Decydując się na inwestycję w budowę określonego przedsięwzięcia, musimy liczyć się z dużą ilością niezbędnych formalności do wypełnienia. Jednym z istotnych w niektórych przypadkach dokumentów jest karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia. Z czego się ona składa?

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia – co zawiera?

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia to dokument, który dołączany jest do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Jest niezbędna w sytuacji, kiedy planowana inwestycja może w pewien sposób wpływać na otaczające ją środowisko. Jest dosyć obszernym pismem, w którym powinniśmy zawrzeć wiele istotnych kwestii. Składając wniosek, należy zadbać o to, by została ona odpowiednio sporządzona. Niewłaściwie przygotowana karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. O czym obligatoryjnie należy pamiętać, sporządzając kartę inwentaryzacyjną przedsięwzięcia? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy do lektury. 

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia – ogóle informacje na temat inwestycji

Taki załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zawierać przede wszystkim podstawowe informacje na temat planowanego przedsięwzięcia. Powinniśmy więc wskazać w nim, jaki rodzaj budynku ma stanąć na danej działce, jakie będzie jego przeznaczenie, jaką powierzchnię będzie obejmować, a także gdzie dokładnie ma się znaleźć. Należy również zamieścić informację na temat technologii, które zostaną zastosowane w przypadku planowanej inwestycji. 

Oprócz tego warto również zawrzeć w karcie kwestie dotyczące innych możliwych wariantów danego przedsięwzięcia. Taka wzmianka powinna również uwzględniać ocenę tego, która z potencjalnych opcji będzie najmniej szkodliwa dla środowiska. W karcie wpiszmy również rozwiązania, które będą zastosowane podczas realizacji inwestycji. Mowa tutaj o takich działaniach, których celem będzie ochrona środowiska. 

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia – możliwe zagrożenia

Karta inwentaryzacyjna przedsięwzięcia powinna również zawierać dane związane z rodzajem oraz ilością substancji, które zostaną wprowadzone do środowiska w ramach inwestycji. Istotne będzie wskazania ilości odpadów, które zostaną wytworzone w trakcie realizacji przedsięwzięcia. W dokumencie należy też uwzględnić szanse na wystąpienie w związku z inwestycją awarii lub katastrofy naturalnej lub budowlanej. Co więcej, obowiązkiem jest również umieszczenie informacji nt. możliwych oddziaływań na środowisko wychodzących poza granice naszego kraju. Istotne będą powiązania z innymi przedsięwzięciami znajdującymi się w pobliżu oraz dane na temat zagrożonego obszaru na którym znajdzie się inwestycja.

Artykuł powstał przy współpracy z AvesNature (avesnature.com.pl) – ekspertami od środowiska, którym możesz zlecić opracowanie karty inwentaryzacyjnej przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz