Kiedy konieczna jest zmiana formy prawnej działalności?

Kiedy konieczna jest zmiana formy prawnej działalności?

Jednoosobowa działalność gospodarcza

Zakładając własną firmę przedsiębiorcy najczęściej wybierają formę jednoosobowej działalności gospodarczej. Dzieje się tak, ponieważ taka forma prawna ma swoje zalety, m.in. niższe koszty samego prowadzenia firmy oraz mniejsza biurokracja.

Rozwój firmy

Jednak w przypadku, gdy firma się rozrasta, pojawia się przekroczenie pewnego limitu obrotów, co powoduje konieczność przejścia z księgowości uproszczonej na pełne księgi i utratę przywilejów związanych z byciem małym podatnikiem. Rozwój firmy związany jest również ze zwiększeniem odpowiedzialności m.in. finansowej – w jednoosobowej działalności przedsiębiorca odpowiada całym swoim majątkiem, również prywatnym za sprawy firmowe. W związku z tym kontynuacja prowadzenia działalności w takiej formie, jak dotychczas, powoduje przyjęcie na siebie dużego ryzyka. Ponadto z rozwojem firmy wiąże się też pozyskanie większych funduszy, majątku czy pomysłów, a to z kolei często wymaga znalezienia wspólnika. W jednoosobowej działalności nie ma miejsca dla dwóch właścicieli i wtedy właśnie potrzebna jest zmiana formy prawnej działalności.

Kiedy konieczna jest zmiana formy prawnej działalności?

Jeżeli przedsiębiorca jest zmuszony do zmiany formy prawnej swojej firmy musi podjąć decyzję, w jaką działalność chce ją przekształcić. Jeżeli chce on po prostu rozpocząć współpracę ze wspólnikiem może wybrać spółkę cywilną lub jedną ze spółek osobowych. Spółki te nie wymagają wkładu własnego. Jednak należy zwrócić uwagę na to, że stworzenie spółki osobowej w większości przypadków nie chroni przedsiębiorcy przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki, a nawet może poszerzyć zakres odpowiedzialności o działania wspólnika. Podejmując więc decyzję o współpracy w ramach spółki należy dokładnie zapoznać się z charakterem odpowiedzialności, jaki przyjmuje na siebie przedsiębiorca wchodzący w spółkę oraz uważnie przeanalizować umowę spółki.

Spółki kapitałowe różnią się od pozostałych głównie ograniczeniem odpowiedzialności. Mają one charakter prawny, co pozwala rozgraniczyć majątek i sprawy spółki od prywatnego majątku właściciela czy wspólników (wspólnicy spółki kapitałowej nie odpowiadają za nią swoim osobistym majątkiem). Zatem, jeżeli przedsiębiorca decyduje się na przekształcenie działalności w spółkę z powodu rozszerzenia działalności, zwiększenia jej obrotów, a zarazem ryzyka, to wybór formy prowadzenia firmy jako spółki kapitałowej wyłączy go z osobistej odpowiedzialności za zaciągnięte zobowiązania, a tym samym zmniejszy ryzyko osobiste w prowadzonej działalności.

Dodaj komentarz