Jaki jest koszt rozwodu?

Jaki jest koszt rozwodu?

Rozwód może zakończyć się, w przypadkach bardzo prostych, kiedy małżonkowie są ze sobą zgodni, już po kilku rozprawach. Jeśli ma mieć miejsce orzeczenie o winie, sprawa z pewnością się przedłuży.

Tak czy inaczej, musimy być gotowi na poniesienie pewnych kosztów, których dokładna suma zależy oczywiście od szczegółów danej sprawy. Są jednak pewne opłaty stałe, które przy każdym rozwodzie będą wynosiły tyle samo. W takim razie, jaki jest koszt rozwodu? Wszystko wyjaśniamy poniżej.

Podstawowe koszty rozwodu

Pierwsza opłata, z którą się spotkamy rozpoczynając procedurę formalnego zakończenia małżeństwa, to opłata za wniesienie pozwu. Ma ona charakter stały i opiewa na 600 złotych. Do tego należy doliczyć kolejną opłatę, jeśli chcemy, aby sąd dokonał podziału majątku.

Wynosi ona 300 złotych, jeśli strony są zgodne w kwestii tego, w jaki sposób majątek ma być podzielony i wnoszą wspólny projektu, lub 1000 złotych w przypadku, kiedy takiej zgody nie ma i sąd musi sam dokonać odpowiednich ustaleń.

Co w przypadku, kiedy danej osoby nie stać na poniesienie tego typu kosztów, a bardzo zależy jej na rozwodzie? Istnieje możliwość zawnioskowania o zwolnienie od kosztów sądowych, całkowite lub częściowe, uzasadniając taki wniosek tym, że opłaty mogłyby stanowić znaczny uszczerbek finansowy dla danej osoby i jej rodziny.

W przypadku rozwodu z orzeczeniem o winie, zazwyczaj strona uznana za winną będzie musiała zwrócić stronie wygranej koszty sądowe, a także opłaty związane z jej pełnomocnikiem. Trzeba przy tym wskazać, że nawet, jeśli dojdzie do całkowitego zwolnienia od kosztów sądowych, a dana osoba przegra sprawę i zostanie orzeczona jej wina, wciąż będzie ona winna uregulować koszty związane z pełnomocnikiem strony wygranej.

Dalsze opłaty związane z rozwodem

W przypadku bardziej skomplikowanych spraw pojawiają się dodatkowe koszty. Chodzi tutaj przede wszystkim o koszty opinii biegłych, którzy mogą zostać wzywani do zabrania głosu w sprawie, jeśli jakaś kwestia wymaga wyjaśnienia czy rozważenia przez profesjonalistę.

Jeśli zostaną zasądzone alimenty, strona, która będzie musiała je opłacać, będzie również zobowiązana do wniesienia opłaty sądowej wynoszącej pewną część zasądzonej kwoty.

Jeśli zdecydujemy się, aby pomogła nam kancelaria prawna Kraków, co jest rekomendowane szczególnie przy trudnych rozwodach, ale nie tylko, należy także pamiętać o opłacie w wysokości 17 złotych za ustanowienie pełnomocnictwa.

Dodaj komentarz