Czym jest badanie DISC? W jaki sposób działa analiza Extended Disc?

Czym jest badanie DISC? W jaki sposób działa analiza Extended Disc?

Jak zrozumieć styl zachowania i komunikacji pracowników? Na to pytanie z pewnością próbują odpowiedzieć menedżerowie i pracownicy HR. Tylko mając dostateczne, sprawdzone dane na ten temat, mogą podejmować trafne decyzje rozwojowe i personalne. Dobrym rozwiązaniem tej kwestii jest wykorzystanie możliwości narzędzia biznesowego, jakim jest Extended DISC.

Na czym opiera się Extended DISC?

Fundamentem badania Extended DISC są cztery style zachowań, które czerpią z prac Carla Gustava Junga. Mówimy więc o narzędziu biznesowym, które ma umocowanie w teoriach naukowych. Jednocześnie Extended DISC bada zachowania pracownika w kontekście czterech kategorii: percepcja, intuicja, myślenie, uczucia. Nie jest więc testem psychologicznym czy testem osobowości, nie sprawdza także wiedzy branżowej pracownika.

Jak odbywa się to badanie? Wystarczy, że respondent odpowie na kilkadziesiąt pytań w kwestionariuszu on-line. Wypełnienie trwa maksymalnie 10 minut. Rezultatem badania DISC jest raport, który jest analizą odpowiedzi w kontekście czterech podstawowych stylów zachowań D, I, S i C. Wynik to kombinacja dwóch bądź trzech z czterech tych stylów. Warto przy tym pamiętać, iż nie ma osoby, która łączy wszystkie style, ponadto niezwykle rzadko spotyka się ludzi, którzy wykazują 100% w jednym stylu. Przykładowym rezultatem może być wynik DIC, gdzie D wynosi 25%, I – 35%, a C – 40%. Co oznaczają litery D, I, C i S? Wyjaśnienie poniżej:

  • styl Dominujący (D) to nieustępliwość, niezależność i pewność siebie, a także potrzeba rywalizacji czy stanowczość,
  • przez styl Towarzyski (I) rozumie się natomiast takie cechy jak: towarzyskość, otwartość czy entuzjazm, ale i obawę przed krytyką innych,
  • styl Wspierający (S) wiąże się z takimi umiejętnościami i zachowaniami jak wzbudzanie zaufania, umiejętność słuchania, oraz ostrożność, cierpliwość i opanowanie, ale również skłonność do unikania zmian,
  • styl Dokładny (C) natomiast obejmuje m.in. przestrzeganie zasad, dokładność i ostrożność, dyscyplinę.

Analiza wynikająca z badania Extended DISC pozwala dowiedzieć się więcej na temat talentów, stylu komunikacji, motywacji pracownika oraz tego, jak reaguje w sytuacjach stresowych. Samo narzędzie można stosować zarówno indywidualnie, a także grupowo, co pozwala uzyskać szeroki obraz stylów komunikacji jak i zachowań w dziale czy pojedynczym zespole.

Jaki jest cel metody Extended DISC?

Extended DISC świetnie sprawdza się w środowisku pracy. Można je zastosować w wielu aspektach działalności firmy, m.in. w kontekście rekrutacji, projektowania planów rozwojowych czy zmian w firmie. Ponadto Extended DISC dostarcza informacje, które są wartością samą w sobie. Rozumienie stylu zachowania pracowników może być przydatne w budowaniu skutecznych zespołów, w których ludzie efektywniej współpracują zesobą. Dla menedżera analiza Extended DISC może być wskazówką, jak motywować swoich pracowników. Wiedza o własnym zespole daje możliwość dostosować działania i komunikację pod każdego pracownika, prościej rozwiązywać konflikty i rozumieć potrzeby swoich pracowników.

Dodaj komentarz