Lipiec 30, 2019 admin

Kim jest makler? Makler to osoba pośrednicząca w transakcjach zakupu i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych, np. akcji. Czasami mianem maklera określa się brokera, działającego na rynku ubezpieczeń. Maklerzy reprezentują członków giełdy, czyli przede wszystkim firmy inwestycyjne działające we własnym imieniu lub w imieniu klienta. Chętnych do pracy w tym zawodzie jest coraz więcej, ponieważ zarobki maklera potrafią być bardzo imponujące. Każdy, kto chce zostać maklerem musi zdobyć odpowiedni certyfikat Można go uzyskać po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od ilości chętnych egzamin na maklera papierów wartościowych odbywa się raz lub dwa razy w roku….