Lipiec 30, 2019 admin

Kim jest makler? Makler to osoba pośrednicząca w transakcjach zakupu i sprzedaży towarów, usług lub papierów wartościowych, np. akcji. Czasami mianem maklera określa się brokera, działającego na rynku ubezpieczeń. Maklerzy reprezentują członków giełdy, czyli przede wszystkim firmy inwestycyjne działające we własnym imieniu lub w imieniu klienta. Chętnych do pracy w tym zawodzie jest coraz więcej, ponieważ zarobki maklera potrafią być bardzo imponujące. Każdy, kto chce zostać maklerem musi zdobyć odpowiedni certyfikat Można go uzyskać po zdaniu egzaminu organizowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. W zależności od ilości chętnych egzamin na maklera papierów wartościowych odbywa się raz lub dwa razy w roku….

Lipiec 16, 2019 admin

Policja w naszym kraju, jak wszędzie, jest umundurowana i uzbrojona. Powstała na podstawie Ustawy o Policji przegłosowanej 6.04.1990r. Jej podstawowym zadaniem jest służenie ochronie bezpieczeństwa osób i utrzymywanie bezpieczeństwa publicznego oraz porządku publicznego. Policja podlega ministrowi ds wewnętrznych, a zwierzchnikiem wszystkich pracowników Policji, funkcjonariuszy oraz osób cywilnych w niej pracujących jest Komendant Główny Policji. Jakie są Wydziały w Policji i ich zadania? Struktura Policji w Polsce Wydziały w Policji i ich zadania zależą od pionowych podziałów jej struktury, która wyróżnia następujące rodzaje służb: kryminalną śledczą prewencyjną spraw wewnętrznych wspomagającą, w obszarze organizacji, logistyki i techniki Policja posiada również własną policję…