Czerwiec 20, 2019 admin

Od lat biegli sądowi, którzy są wpisani na listy biegłych sądowych przy danych Sądach Okręgowych na terenie całej Polski, ubiegają się o zmiany w ustawie, która dotyczy ich pracy. Chcą przede wszystkim zmian, które dotyczyłyby ich wynagrodzenia. Zdaniem ekspertów, którzy sporządzają niezależne, ale specjalistyczne opinie, jakie nierzadko są głównym dowodem w sprawach i ogromnym wsparciem dla sędziego w ramach wydawanych, sprawiedliwych werdyktów, pieniądze, które otrzymują za spełnianie swoich zawodowych obowiązków w tym zakresie, są zbyt małej wartości. Kiedy ustawa zostanie znowelizowana? Kiedy biegli sądowi będą mogli cieszyć się wyższymi zarobkami? Sprawdźcie już teraz. Data wejścia w życie nowych przepisów Co…